Prueba Análisis Típico Método ASTM
Viscosidad a 60 ºC, Poises 1600 Min - 2400 Max D 2171-01
Viscosidad Cinemática a 135 ºC, cSt 300 Min D 2170-01a
Penetración 100 g/5 seg/25 ºC 1/10 mm 60 Min D 5-97
Temperatura de Inflamación CAC, ºC 232 Min D 92-02a
Perdida por Calentamiento % peso 0.5 Max D 1754-97